گلچین آهنگ های پرطرفدار سال 1400

آکورد آهنگ آتیش بازی از شادمهر عقیلی

آکورد گیتار آهنگ آتیش بازی از شادمهر عقیلی

ریتم آهنگ : 4/4  گام اصلی : GM

آکورد آهنگ آتیش بازی از شادمهر عقیلی

آکورد آهنگ آتیش بازی

Gm D7 Gm D7 Gm 2

Gm F       Eb               Gm

میون اتیش بازی چشمای تو قدم  زدم

Gm D7 Gm   Gm           Ab        Gm   Cm

شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم…..

Gm   F        Eb              Gm

نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا  میذارم

F Gm   Gm      Ab      Gm   Cm

به  خاطر  دیدن تو پنجره رو وا میذارم

Bb Cm              Bb   Cm   Bb

یه معنی  تازه  میدی به شعر دل سپردگی

Gm         Ab     Gm           D7

با تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی

Bb Cm                Bb   Cm   Bb

یه معنی  تازه  میدی به شعر دل سپردگی

Gm         Ab     Gm            D7

(با تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی)۲

Gm D7 Gm D7 Gm ۲

Gm F          Eb               Gm

میون اتیش بازی چشمای تو قدم  زدم

Gm D7 Gm   Gm             Ab         Gm   Cm

شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم…..

Gm   F         Eb               Gm

نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا  میذارم

F Gm   Gm       Ab       Gm   Cm

به  خاطر  دیدن تو پنجره رو وا میذارم

Gm D7 Gm D7 Gm ۲

Bb Cm                Bb   Cm   Bb

یه معنی  تازه  میدی به شعر دل سپردگی

Gm         Ab     Gm            D7

با تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی

Bb Cm                Bb   Cm   Bb

یه معنی  تازه  میدی به شعر دل سپردگی

Gm         Ab     Gm            D7

(با تو چه سبز و روشنم بی تو محال زندگی)۲

Gm D7 Gm D7 Gm ۲

Gm F          Eb               Gm

میون اتیش بازی چشمای تو قدم  زدم

Gm D7 Gm   Gm             Ab         Gm   Cm

شاید که باورت بشه معنی عشق و بلدم…..

Gm   F         Eb               Gm

نگاه تب دارم و تو چشمای تو جا  میذارم

F Gm   Gm       Ab       Gm   Cm

به  خاطر  دیدن تو پنجره رو وا میذارم

دیدگاه خود را بگذارید