دانلود آهنگ چشمانت نمیرود دیگر از یاد

دانلود آهنگ چشمانت نمیرود دیگر از یاد خندیدی و غصه هایم رفت بر باد

دانلود آهنگ جدید علیرضا خان چشمانت نمیرود دیگر از یاد

نام خواننده : علیرضا خان   نام موزیک : ای جان   نوع آهنگ : پاپ

دانلود آهنگ چشمانت نمیرود دیگر از یاد

متن آهنگ چشمانت نمیرود دیگر از یاد

•⋅ ای معشوق خوشــنام دیدی آرام آرام
•⋅ رفتی تو در قلب و جان من زیـــبا روی خوش پیمان من

•⋅ آرام جان من دین و ایــــمان من در کـــنج قلبت من زندانی
•⋅ من به قربان چنین زندانبانی، من به قربان چنین زندانبانی

•⋅ چشمانت نمیرود دیگر از یـــــــاد خندیدی و غصه هایم رفت به باد
•⋅ آباد کردی خانه ام خانه ات آباد ای جان ای جان ای جان

•⋅ ای دلدار مهربان و بی آزار دســــت از دلبری بی حدت بــــردار
•⋅ ای تو سوگلی این قلب بیمار ای جان ای جان ای جان

•⋅ آخرش دیـــدی که دل به زبان آمد
•⋅ دلم از دلتنگی تو به جان آمد

•⋅ به تـــو دل بستم در آن شب بارانی
•⋅ دل و جان را کرده ام به تو ارزانی تو که میدانی

•⋅ چشمانــــت نمیرود دیگر از یاد خــــندیدی و غصه هایم رفت بر باد
•⋅ آباد کردی خانه ام خانه ات آباد ای جان ای جان ای جان

•⋅ ای دلدار مهربان و بی آزار دســــت از دلبری بی حدت بردار
•⋅ ای تو ســـوگلی این قلب بیمار ای جان ای جــــان ای جان

چشمانت نمیرود دیگر از یاد

دیدگاه خود را بگذارید